X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 21 بهمن 1395
توسط: mourad el azhry

رسائل حب حبک فقلبی یطعنی تحب

رسائل حب  رسایل حب


 1. حبک فقلبی یطعنی تحب غیری وتجفینی روح یمکن ربی عنک یبعدنی وین ماتکون وین مایکون بعدک
 2. أحبک یاحنون أحبک طیبک وزهدک تهیم فینی الظنون أشتاق لقلبک ونبضک تحسبنی الناس مجنون مادرو
 3. غلاک وقدرک وعمرهم أبد مایدرون إن درو إنی أحبک صارو فحبنا یحسدون ابد مایهمک خلهم یموتون أشکی وأعاتبک. لأنک بحقی خطیت. على مرکب الخیانه مشیت. ماهمک الأمواج ولا عنیت. کل همک تهدم اللی بنیت. وفی النهایه تقول مازلیت. تحسب انک عن قلبی سهیت. وانی للخیانه نسیت. وبعد کل هذا ماتبانی اشکی وأعاتبک؟
 4. کل شی یتواضع أحبک یابدر ساطع أحبک یابحر حبی حلفتک بالله لاتقاطع ولوبرساله تکتبلی مایحتمل قلبی توادع وتترکنی لذنبی عمره قلبی مایخادع أعاهدک بالحب وربی أمشی معاک متسارع حس بقلبی ونبضی تلقى کل شی لک یتواضع….
 5. معک. لآخر نبضه بقلبی لآخر خطوة بدربی لآخر حرف لأصعب ظرف لآخر صوت لحد الموت مقصر لو جمعت من عظام جسمی لبردک حطب مقصر لو فدیتک بقلبی وروحی والجسد.
 6. إلا انت إلا انت من بد الملا ما أقدر أنساک. أبقى بلیا ذاکرة لو نسیتک. عذری انی احبک لو تموت الاعذار وعذرک انـک تحس وتدری انی ابیک المهم أن غیرک ماله ای اعتبار کل قلبی خذیته انت مالک شریک صرت من زود حبک من محبتک اغار شفت وش کثر احبک حسبی الله علیک انت
 7. اقرب الناس لی وات من اقساهم فیک النقیضین تذبحنی وتحینی غیرک کثیرین اللی نسونی انساهم حتی ولو هم على بالحیل غالینی رسائل حب قویه خلنی اعیش حبـی الوحید خلنی احبک من بعید حتی لو قلبک لغیری تمنحه.
 8. حتی لو دمعی فی عیونی تلمحه. خلک سعید بدنیتک وانا سعید بشوفتک بس الرجاء کل الرجاء قلب المحب لا تجرحه صدقنی من عرفتک وانا کلی لک مشاعر
   یاما بحبک حبیبی افتخر دایم واکابر وین الاقی فی زمن قاسی وغادر مثل طبعک یاحیاتی صعب بالدنیا نادر انتی بعمری حکایة وانتی لی *اجمل مشاعر آسف ماظنی تشفی الجروح.
 9. آسف قلیلة فی حقک یا کامل الوصوف. غلطان ولهان وجیتک یاغلای بالحیل ندمان. جیتک وودی معک أبدا من جدید.
 10. أرجوک حبیبی سامحنی ولاتخلی قلبک یصیر علی. أقسى من الحدید.حبیبی تکفى انسى إنی زعلتک. وإن فی یوم جرحتک. حبیبی أنا بشوق ولهفه ووله رجعتلک. وکل اللی أبییه أشوف الرضا فی بسمتک….

پنج‌شنبه 21 بهمن 1395
توسط: mourad el azhry

رسائل حب لأنک بحقی خطیت

رسائل حب  رسایل حب


 1. لأنک بحقی خطیت. على مرکب الخیانه مشیت. ما همک الأمواج ولا عنیت. کل همک تهدم اللی بنیت. وفی النهایه تقول ما زلیت. تحسب انک عن قلبی سهیت. وانی للخیانه نسیت. وبعد کل هذا ما تبانی اشکی وأعاتبک؟
 2. کل شی یتواضع أحبک یا بدر ساطع أحبک یا بحر حبی حلفتک بالله لا تقاطع ولو برساله تکتبلی ما یحتمل قلبی توادع وتترکنی لذنبی عمره قلبی ما یخادع أعاهدک بالحب وربی
 3. أمشی معاک متسارع حس بقلبی ونبضی تلقى کل شی لک یتواضع حبیبی تدری إن الحیاة لحظات. نعیشها بحلوها ومرها. أنا لک بفسرها وبأروع وصف بقولها. وبکلمتین بختصرها. أحلاها ساعة فیها عرفتک. وأمرها عمر عشته بدونک أنا والله أحبک وأموت.
 4. بنظره من عیونک. مشتاق والله للمسة إیدیک. مشتاق والله أکحل عینی بشوف عنیک. إنت حبیبی وأخاف علیک. وبعمری کله أفدیک…. وأدعی ربی دوم یحمیک. أحبک وأحب کل شی فیک.
 5. کلمة أقولها من قلبی. أهنیک فیها على ما رزقک ربی. عساه من الصالحین یکون. وعساه بالفرح یملا الکون. وبالنجاح إن شاء الله
 6. یرفع راسک لفوق. وتفتخرین به وین ما یکون. ألف یالقلب الحنون….
 7. الجفا ما هو منی الجفا أصلا جفاک. إنت افتکرت بتغلیک بیزید غلاک. ونسیت أنا کم سعیت لرضاک. والیوم مقدر أکون أنا ویاک. لأن البعد خلانی أنساک.
 8. حسافة لیش إنی غلطت باختیاری. وحبیت واحد أنانی. أنا عزیز النفس وما انخلق من یذلنی. لا تفتکر حبک بیخلی راسی ینحنی.
 9. الدنیا کبیرة وفیها ملایین تحبنی. یعنی وش فیها لو خسرتک علمنی. کذا ولاّ کذا الحیاة بتمشی.
 10. تمنیت أنساک وما قدرت. بعدک من حیاتی یأست. ولیه لا دام الحیاة إنت. دورت على اللی ینسینی حبک. تصدق غیرک مالقیت. فقلت مابه غیر هلی أکید.معهم بنسى من حبیت. وأنا بوسطهم حسیت بشی یاخذنی منهم واکتشفت. إنه طیفک ضحکت بکیت. وفی الأخیر عرفتنی ما نسیت.